X

Instrukcja układania podłogi warstwowej

INSTRUKCJA UKŁADANIA

Prosimy uważnie przestrzegać poniższych sugestii:


Instalacja w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym:
Elementy mogą być układane na powierzchni o temp. nie wyższej niż 28C. Jeśli system ogrzewania jest nowy to powinien pracować przez minimum 3 tygodnie przed układaniem. Ogrzewanie musi zostać wyłączone na 48 godzin przed układaniem. Może zostać włączone ponownie po tygodniu od zakończenia układania ale temperaturę należy zwiększać stopniowo. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 1,5% przy podłożach cementowych lub 0,3 % dla anhydrytowych.
Deski parkietowe muszą być przyklejane do podłoża oraz dodatkowo muszą być klejone pomiędzy sobą na pióro –wczep jak przy systemie pływającym.
Po zakończeniu układania wszystkie kliny wypierające powinny zostać usunięte