X

Deska tarasowa montaż i pielęgnacja

Dane techniczne, opis montażu i pielęgnacji desek tarasowych

Dane techniczne
Średni ciężar: 450- 950-1100 kg/m3 ( w zależności od gatunku drewna )
Średnia wilgotność 25-30%
Grubość 21/25 mm
Szerokość 142-145 mm
Powierzchnia : jednostronnie, dwustronnie (drobno i grubo) ryflowana

MONTAŻ
1.Wilgotność drewna w desce tarasowej waha się w granicach 25-30% i jako taka przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych. Montowanie wewnątrz obiektów wymaga wcześniejszego wysuszenia drewna do poziomu 9-10% wilgotności.

2. Podłoże do montażu deski musi by stabilne, twarde i wyrównane.

3. W przypadku montażu na gruncie należy przygotować podkład z mieszaniny piasku i żwiru usypanego na czarnej włókninie chroniącej przed przerastaniem chwastów.

4. Jeśli konstrukcja spodnia ma opierać się na betonowych klockach lub podkładkach muszą one być rozstawione w odstępach odpowiadających rozstawieniu graniaków (patrz diagram).

5. W czasie deszczowej pogody może dojść do plamienia podłoża przez związki garbnikowe zawarte w drewnie. Aby tego uniknąć należy pokryć podkłady cementowe malarską powłoką na bazie poliuretanu.

6. Deskę antypoślizgową z drewna twardego należy montować na legarach o ciężarze właściwym zbliżonym do materiału, z którego wykonane są deski. Wchodzą tu w grę 3 gatunki, których ciężar właściwy przekracza 850 kg/m .

7. Odstęp między deskami nie może przekraczać 3-8 mm . Należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody.

8. Do mocowania desek ta rasowych należy używać śrub ze stali nierdzewnej lub mosiężnych. Stosowanie śrub ze zwykłej stali spowoduje plamienie drewna i przyspieszoną korozję stali.

9. Śruby bądź wkręty nie powinny być mocowane dalej niż 50-70mm od brzegu deski, aby uniknąć wyginania się końców. Długość śrub powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski, a minimalna średnica śruby – 5mm.
Wymagane nawiercanie wiertłem o średnicy co najmniej równej średnicy zastosowanych śrub.

10. Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać odpływ wody spomiędzy legarów. W tym celu należy zastosować podkładki izolacyjne pod legary wykonane z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe), dodatkowo chroniące drewno od
kontaktu z wodą podsiąkającą z podłoża.

11. Składowanie. Deski muszą być składowane w sztaplach i związane bandówkami lub zamontowane na tarasie. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na naturalną tendencję drewna do wichrowania. Przy gatunku drewna bangkirai lub pochodnych oraz wszystkich gatunkach iglastych mogą się pojawić nieliczne upływy żywicy, zwłaszcza przy dużym nasłonecznieniu co jest procesem naturalnym mogącym wystąpić również na powierzchni ułożonego tarasu a które należy usunąć

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI DESEK TARASOWYCH

  1. Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotek lub odkurzaczy.
  2. W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy.
  3. W przypadku powstanie oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych ograniczając się najwyżej do użycia piasku (mogą powstać drobne, mechaniczne uszkodzenia wierzchniej warstwy drewna).
  4. Drewno twarde nie wymaga stosowania żadnych konserwujących środków chemicznych. Podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy drewna. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. Ze względów estetycznych można zapobiec powstawaniu tej warstwy stosując olej impregnujący przeznaczonym na zewnętrzne konstrukcje drewniane.
  5. Po sezonie zimowym należy ponowić impregnację przy użyciu stosownego oleju do drewna. O ile taras jest intensywnie użytkowany i dochodzi do szybkiego wycierania się warstwy zabezpieczającej należy powtórzyć impregnację w trakcie trwania sezonu.
  6. W przypadku silnego zabrudzenia można umyć powierzchnię desek przy pomocy myjki ciśnieniowej i ciepłej wody.
  7. Przy długo utrzymującej się temperaturze powietrza powyżej 25 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu należy powierzchnię desek zwilżać wodą aby zrównoważyć jej ubytek w drewnie podczas występowania upałów. Nadmierne upały mogą doprowadzić do powierzchniowego zsychania się drewna i ewentualnych pęknięć na powierzchni deski.